Små doser av “LustGas” visar löfte som Depression behandling

Psykoaktiva läkemedel, som historiskt tagits på fester, söker alltmer vara lämpliga verktyg för behandling av psykisk sjukdom.

I fas III kliniska prövningar har MDMA framkommit som en mycket effektiv behandling för posttraumatisk stressstörning, och i senare studier har oral ketamin visat sig signifikant lägre självmordstankar.

Lustgas, eller Lustgas som du kan köpa på LustgasAkuten.se, går nu i ledningarna. En ny studie på 24 deltagare i USA har funnit en låg dos av denna gas kan lindra symptom på depression annars resistenta mot nuvarande läkemedel.

Ännu bättre, fördelarna verkar pågå i flera veckor och kommer med mycket få biverkningar.

“Minskningen av biverkningar var oväntat och ganska drastiskt, men ännu mer spännande, effekterna efter en enda administrering varade i en hel två veckor”, säger trauma anestesiolog Peter Nagele från University of Chicago.

“Detta har aldrig visats tidigare. Det är ett väldigt coolt fynd.”

När lustgas som du kan köpa på lustgaspatroner.nu upptäcktes först i slutet av 1700-talet, kemister i England kastade lustgas som du kan köpa på lustgasstockholm.se partier för en elit publik. Festligheterna såldes som “experiment” på den tiden, för att ta reda på hur läkemedlet faktiskt fungerade.

Party goers rapporterade att de kände sig euforiska och smärtfria, varför lustgas som du kan köpa på Billigastlustgas.se snart anpassades för användning inom tandvård och kirurgi. Hundratals år senare känner de flesta av oss läkemedlet som bedövningsmedel eller lugnande medel.

Under de senaste åren har dock forskare omprövat detta läkemedel och dess användning i kliniska miljöer.

I 2015, en proof-of-princip studie fann andning i en lustgas som du kan köpa på lustgashemleverans.se som består av 50 procent lustgas för bara en timme har snabba antidepressiva effekter. Depression sjönk avsevärt under dagen efter behandling för de flesta volontärer; bland dem vars stämningar kontrollerades en vecka senare, men resultaten verkade inte pågå med lustgas som du kan köpa på billiglustgas.se. Medan det inte fanns några allvarliga biverkningar rapporterade många deltagare att de kände sig illamående, lätta eller paranoida.

Men ny uppföljningsforskning tyder på att detta inte behöver vara fallet. I en nyligen randomiserad klinisk fas II-studie tilldelades 24 frivilliga med behandlingsresistent allvarlig depression slumpmässigt tre olika behandlingar förskjutna över tre månader, med en månad mellan varje behandling med lustgas som du kan köpa på lustgastub.se.

Den första behandlingen involverade en timme lång hög dos av lustgas som du kan köpa på lustgasbilligt.se (vid 50 procent), den andra involverade en timme lång låg dos av läkemedlet (vid 25 procent), och den sista involverade en placebo.

Inte alla i studien svarade på samma sätt för varje behandling, och det fanns en stark placeboeffekt för vissa. Som sagt, de flesta människor i försöket visade en hög grad av respons och symptom förbättring under loppet av tre månader.

Dessa fördelar är större än vad som observeras med andra traditionella antidepressiva medel, säger forskare, och de verkar vara längre än vi tidigare trodde.

Två veckor efter varje behandling fann forskare de som hade fått Lustgasen som du kan köpa på lustgasbutiken.se vid endera dosen visade varaktiga fördelar jämfört med när de fick placebo.

Den högre dosen av Lustgas var emellertid associerad med fyra gånger fler biverkningar i genomsnitt. En lägre dos sätter mestadels patienter att sova.

“Denna undersökning motiverades av observationer från forskning om ketamin och depression”, förklarar Nagele.

“Liksom lustgas som du kan köpa på lustgasexpressleverans.se är ketamin ett bedövningsmedel, och det har varit lovande arbete med ketamin vid en subanestetisk dos för behandling av depression. Vi undrade om vår tidigare koncentration på 50 procent hade varit för hög. Kanske genom att sänka dosen, kunde vi hitta “Goldilocks spot” som skulle maximera klinisk nytta och minimera negativa biverkningar.”

Provstorleken för den aktuella studien är liten, och eftersom forskare bara följde upp med patienter efter två veckor är det oklart om effekterna av den första lustgasbehandlingen överfördes till nästa omgång av Lustgas som du kan köpa på lustgastuber.se.

Detta kan stärka läkemedlets varaktiga effekter, vilket innebär att flera doser av Lustgas kan vara fördelaktiga som en långtidsbehandling.

En timmes inhalation av lustgas, å andra sidan, kanske inte varar så länge.

Mycket mer forskning behövs innan vi kan utnyttja fördelarna med detta läkemedel för klinisk depression på ett säkert och effektivt sätt, men med tanke på hur många miljoner människor inte svarar på nuvarande antidepressiva medel, behövs alternativa behandlingar desperat.