Risker förknippade med viktökning pulver

Njurproblem: njure krämpor är främst förknippade med intag av viktökning pulver. Även, viktökning pulver är en indirekt orsak till njursten som gör kroppen hormoner mottagliga för det. Leverproblem: leverproblem har rapporterats efter olämpligt intag av viktökning pulver. Hälsotillskott visar dödlig när konsumeras med alkohol. Muskel drar och kramper: ibland, människor tränar alltför uttömmande med orealistiska …